Eğitimden memnun olmayan velilere ücret iadesi yapılacak

Yargıtay yıllar süren davaya son noktayı koydu.

İlköğretim 8’inci sınıfta eğitim gören iki çocuğunu Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) başarılı olması için vaadedilen eğitim sistemine güvenen veli, çocuklarını özel bir etüt merkezine yazdırdı.

Bir süre sonra dersanedeki sistemden memnun olmayan veli, çocuklarının kaydını sildirerek ödediği aidatlarını iadesini talep etti.

Dershanenin görevini yerine getirmediği iddia edildi

Bunun üzerine kurum yetkililerinden olumsuz yanıt alan vatandaş, soluğu Tüketici Mahkemesi’nde aldı.

Kuruma nakit 4 bin 200 TL ödediğini aktaran veli, dershanenin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini öne sürdü.

Maddi ve manevi tazminat

Çocuklarının akranlarından geri kaldığını ve sınavda başarısız olacağına dair ümitsizliğe kapıldığını, böylece manen de zarar gördüklerini ileri sürerek ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere bin TL manevi tazminat, 3 bin TL bakiye hizmet bedeli olmak üzere toplam 4 bin TL’nin yasal faiziyle davalıdan tahsilini istedi.

Yargıtay devreye girdi

Davalı kurs merkezi, soyut gerekçe ile kayıt iptalinin mümkün olmadığını savunarak davanın reddini diledi.

Davanın reddine hükmedilmesiyle, temyiz edilen kararın ardından devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte karar

İHA’nın aktarımına göre; Yargıtay ise yıllarca tartışma konusu olan konuyla ilgili, emsal nitelikte bir karara imza attı.

“Yıllık ücretin yüzde onu iade edilir”

Kurs merkeziyle imzalanan sözleşme tarihinde yürürlükte olan yönetmeliklere dikkat çekilen kararda; “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ’ücretlerin iadesi’ başlıklı 56. maddesinin 2. bendindeki sayılı koşullar somut olayda gerçekleşmemiş olmakla beraber, aynı maddenin 3. fıkrasına göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Söz konusu maddenin 3. fıkrasının (a) bendi uyarınca, öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir.

Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. (b) bendi uyarınca öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. Mahkemece, söz konusu Yönetmelik hükmü değerlendirilmemiştir. O halde Mahkemece, anılan Yönetmeliğin 56/3. fıkrasına göre değerlendirme yapılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Mahkeme kararının oy birliği bozulmasına hükmedilmiştir.” denildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir