Hasar fazlası desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı: 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak

Türkiye’de tarım bölümünü tehdit eden risklerin bugüne kadar sigortalanamayan kıymetli bir kısmını teminat altına alabilmek, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve devlet takviyesi ile tarım sigortasını yaygınlaştırmak ve geliştirmek hedefiyle 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu, TBMM’de kabul edilerek, 21 Haziran 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 15’inci ve 16’ncı unsuru mucibince, Tarım Sigortaları Havuzu da taşıdığı riskleri yurt içi ve yurt dışı reasürans şirketleri ile mutabakatlar yaparak bu riskin bir kısmını devrediyor. TARSİM çerçevesinde devlet tarafından iki farklı devlet takviyesi sağlanıyor. Bunlardan birincisi “Prim desteği” olup, yüzde 50 ile yüzde 67 oranlarında uygulanarak sisteme değerli bir katkıda bulunuluyor. “Hasar Fazlası Desteği” ile devlet tarafından ikinci bir takviye daha sağlanıyor. TARSİM tarafından üstlenilen risklerin transferi hedefiyle ulusal ve milletlerarası sigortacılık piyasasından reasürans temin ediliyor. Edilemeyen kısımlar için Devlet Hasar Fazlası Takviyesi sağlıyor.

Bunlarla birlikte her yıl tertipli olarak Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Takviyesine Ait Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı ve karar, 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Öte yandan, “Tarımsal Eserlerin 5300 Sayılı Tarım Eserleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Koruma Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına Ait Karar’da Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, Tarım ve Orman Bakanlığınca, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını ve eserlerini fiyatların düşük olduğu hasat periyotlarında ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını sağlamak maksadıyla, eserlerini lisanslı depolara teslim eden üretici/üretici örgütlerine 2024 yılına kadar kira, nakliye ve tahlil fiyatı dayanağı verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıyeten, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun çerçevesinde kurulmuş olan tarım satış kooperatiflerinin faaliyet bölgelerinin ve bahislerinin genişliği, üretici ortak sayısı ve üretime katkısıyla ülkemiz ticaret ve tarım bölümünde kıymetli pozisyonda bulunan kuruluşlar olmaları nedeniyle kelam konusu kuruluşların da Lisanslı Depo Desteklemeleri çerçevesine alınması sağlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir